Zľava!

Stratené umenie myslieť – trilógia

24,00

Kompletná séria kníh o tom ako zvýšiť Emocionálnu inteligenciu (EQ)

Popis

Knihy Stratené umenie myslieť sú najucelenejšou trilógiou o EQ na našom trhu. Prvá sa zaoberá našimi myšlienkami, myšlienkovými vzorcami, ktoré narúšajú naše zdravie. Druhá sa zaoberá správaním, ktoré silno ovplyvňuje naše psychické schopnosti. Tretia sa zaoberá zásadnými zmenami v našich životoch, nečakanou stratou a rozhodovacími schopnosťami. Naviac sú doplnené o spirituálny rozmer (duchovný) čo bežne knihy zaoberajúce sa osobnostným rozvojom nemajú.

Autor: Neil Nedley, M.D.

Samostatný predaj
Stratené umenie myslieť – prvá časť
Stratené umenie myslieť – druhá časť
Stratené umenie myslieť – tretia časť

Názov:
Stratené umenie myslieť - trilógia
Autor:
Neil Nedley
ISBN:
Rozmery (šxv):
x mm