V roku 1993 sa skupina nadšených veriacich ľudí rozhodla založiť vydavateľstvo Advent-Orion, prinášajúce spoločnosti literatúru, ktorá dovtedy nebola bežne dostupná. Zamerali sme sa na vydávanie zdravotných, výchovných, vzdelávacích, detských a kresťanských kníh. Začiatky boli náročné a tiež kvalita publikácií bola na inej úrovni ako dnes. Sprevádzalo nás však nadšenie a túžba doručiť tieto hodnotné tituly čo najviac čitateľom. Počas fungovania vydavateľstva sa do jeho činnosti zapojilo viac ako 150 spolupracovníkov. Mnohých z vás možno v minulosti navštívili aj vo vašich domácnostiach. V súčasnosti s vydavateľstvom spolupracuje 10 distribútorov, ktorí svoju prácu považujú nielen za zamestnanie, ale aj za službu a poslanie.

Sme dielikom mozaiky vášho života

Žijeme v kultúre, kde sa život zvyčajne považuje za pomyslený filmový pás. My však veríme, že náš život sa podobá obrazu, ktorý je zložený z drobných farebných dielikov. Každý kúsok predstavuje malé rozhodnutie a množstvo malých rozhodnutí utvára naše bytie. Pretože si starostlivo vyberáme autorov – rozhoduje hodnota obsahu – knihy z našej ponuky nesú potenciál zmeniť život človeka.

Knihy o zdraví vydávame prevažne od zahraničných autorov. Dočítate sa v nich o kľúčových princípoch pre zdravý životný štýl, ktoré sú stále rovnako aktuálne. Napísané sú zrozumiteľným a praktickým spôsobom.

Knihy z kategórie Rodina, výchova, vzťahy pomáhajú pochopiť to, čo prežívame v pracovnom, rodinnom či osobnom živote. Už samotné zorientovanie sa vo svojich hodnotách a prioritách znamená polovicu úspechu.

Na Knihy pre deti sme hrdí nielen preto, že sú v nich zastúpení mnohí skvelí slovenskí či českí autori. Zameriavajú sa na princípy, ktoré už v útlom detskom veku majú formovať charakter a správne smerovať v celom ďalšom živote.

Príbehy pre poučenie a na zamyslenie vás môžu povzbudiť, motivovať a inšpirovať. Veď príbehy iných obohacujú aj môj životný príbeh.

Kategória s označením Viera zahŕňa knihy pre duchovný rast, prinášajúce nový uhol pohľadu na osobnú spiritualitu. Pomáhajú čitateľovi individuálne rásť a uvažovať o veciach, ktoré majú presah do večnosti.

Ponúkame tiež Biblie rôznych prekladov, pretože kniha kníh by nemala chýbať v žiadnej knižnici.  

E-knihy zdarma obsahujú obľúbené tituly, pri ktorých neplánujeme ďalšiu dotlač. 

Časopis Za obzorom na stiahnutie (periodikum) je vhodný pre všetkých tých, ktorí chcú vidieť ďalej. Zaujímavé a aktuálne témy z oblasti zdravia, psychológie, vedy, viery a inšpiratívne osobnosti.

Náš cieľ a poslanie

Ukazujeme na skutočné hodnoty tvoriace lepšiu budúcnosť

Snažíme byť prínosom v oblastiach výchovy, vzťahov, zdravia, osobnostného a duchovného rastu. Nezameriavame sa na kvantitu, ale najmä na kvalitu – v zmysle skvalitnenia života detí, mladých ľudí a dospelých. Sústredíme sa na to, čo ľudí trápi, s čím ako jednotlivci aj spoločnosť zápasíme, a snažíme sa ponúkať pomoc, riešenie a východiská. Veľmi nás preto teší pozitívna odozva a stáli zákazníci, u ktorých sa často naše tituly stávajú súčasťou života a postupne zapĺňajú police domácich, školských aj verejných knižníc. Filozofia predaja formou osobného kontaktu sa ukázala ako veľmi užitočná. Predajca môže osobne ponúknuť vhodnú knihu do konkrétnej situácie a taktiež priblížiť obsah, hodnotu a cieľ jednotlivých titulov. V prípade záujmu a pozitívnej odozvy zároveň sprostredkovať vždy nové publikácie a často zároveň spríjemniť samotu, vypočuť životný príbeh, prípadne pomôcť nasmerovať v ozdravení vzťahov, tela i duše.

Etický kódex

V rámci kvality našich služieb sa všetci zamestnanci a spolupracujúce osoby pri vzájomnej spolupráci riadia vysokým morálnym kódexom a v kontakte so zákazníkmi vytvárajú prostredie dôvery a vzájomného rešpektu.

Zriaďovateľom Vydavateľstva Advent-Orion je Cirkev adventistov siedmeho dňa.

adventorion.sk